Algemene informatie:

Het lidgeld van onze groep bedraagt 55 euro. Hiermee dekken wij allerlei uitgaven zoals: de verzekering en aansluiting bij Scouts en Gidsen Vlaanderen, materiaal voor activiteiten én elke activiteit een vieruurtje. Lidgeld kan cash betaald worden bij de takleiding of door over te schrijven naar BE 14 7380 0420 6283 met vermelding van tak en naam. Hieronder geven we nog enkele interessante zaken mee zoals: de vrijetijdspas, tegemoetkomingen en Scouting op maat.

Vrijetijdspas

Sommige inwoners van Gistel beschikken over een vrijetijdspas. Hiermee kunnen ze 50% korting krijgen op het lidgeld. Ook voor kampen of weekends kan dit gebruikt worden. Jij betaalt de helft van de prijs, die korting kunnen wij dan terugvorderen van de gemeente. Per gebruiker kan u tot 200 euro uitgeven via de vrijetijdspas. Wenst u gebruik te maken van de vrijetijdspas? Dan licht u de groepsleiding in en bezorgt u ons het nummer van de vrijetijdspas en de naam en het adres van de kaarthouder. 

Meer informatie over de vrijetijdspas is beschikbaar op de website van Stad Gistel.

Tegemoetkomingen

Via de mutualiteit:

Sommige mutualiteiten komen tussen in het jaarlijks lidgeld voor de scouts, u kunt dit bij de mutualiteit navragen. Als u hiervoor een betalingsbewijs nodig hebt kan je dit steeds vragen aan de groepsleiding of takleiding. Wij zullen die voorzien van een handtekening en een stempel van de vereniging zodat u dit kan indienen bij de mutualiteit. Je kan dit bewijs ook vragen voor weekends, kampen of speciale activiteiten.

Fiscale attesten:

Voor kinderen onder 12 jaar kunt u een fiscaal attest voor de “kosten voor deelname aan jeugdwerkactiviteiten” aanvragen. Dit kan u op uw volgende belastingbrief inbrengen. Voor kinderen met een zware beperking kan dit tot 18 jaar. Het attest is te verkrijgen via de jeugddienst. Wens je een fiscaal attest te bekomen? Vraag dit dan na bij de groepsleiding.

Scouting op maat

Scouting op maat is een systeem vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen die ervoor wil zorgen dat scouting inclusief blijft, ook voor zij die het financieel wat moeilijk hebben. De kosten zijn niet voor alle ouders even gemakkelijk te dragen. Scouting op maat bestaat uit 3 delen: Uniform op maat, lidgeld op maat en fonds op maat. 

Uniform op maat:

Mensen die recht hebben op scouting op maat kunnen via hun lidnummer korting krijgen wanneer zij zelf een uniform aankopen in de Hopper winkels of online. Wil je zeker zijn dat jij scouting op maat hebt? Vraag dit na bij de groepsleiding. 
Het gaat respectievelijk over:
– 60% korting op een hemd
– 50% korting op een broek of rok
– 50% korting op een trui

Lidgeld op maat

Ook verminderd lidgeld is mogelijk wanneer u het financieel wat moeilijk heeft. De verzekering en het vieruurtje blijven uiteraard hetzelfde maar onze groep en Scouts en Gidsen Vlaanderen doen een extra financiële inspanning om iedereen bij de groep te betrekken. Het lidgeld op maat bedraagt voor onze groep 25 euro. Het lidgeld op maat kan samen gebruikt worden met de vrijetijdspas van Stad Gistel.

Fonds op maat

Scouts en Gidsen Vlaanderen beschikt ook over een fonds voor activiteiten, weekends en kampen. De groepsleiding kan voor jullie hiervoor een aanvraag doen om de kostprijs voor jullie tot maximaal 1/3 te laten oplopen. Als de aanvraag wordt goedgekeurd zal door de groep 1/3 betaald worden, zal 1/3 betaald worden door Scouts en Gidsen Vlaanderen en zal jij 1/3 moeten betalen. Dit zorgt er natuurlijk voor dat u minder geld zal terugkrijgen van de mutualiteit en dat u minder zal kunnen inbrengen voor uw belastingen. Let hiermee dus goed op. 

Voor wie is scouting op maat?

Scouting op maat is echt enkel maar voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Wij willen deze inspanning doen om mensen die het financieel moeilijk hebben toch bij de verenging te betrekken, we behouden dit dan ook liever voor zij die het echt nodig hebben. Mensen die hiervan gebruik willen maken mogen gerust een mailtje sturen naar groepsleiding@rakkersnestgistel.be met hun aanvraag. Wij zullen dit in alle discretie behandelen en dit samen met jou uitwerken.