Binnen Akabe ’t Rakkersnest werd enkele jaren geleden een alcohol- en drugsbeleid opgesteld: om regels te stellen, grenzen af te bakenen en orde te scheppen. Voor de ouders en leden die interesse hebben in hoe het nu juist zit en wat de regels zijn voor zowel leden als leiding en foeriers stellen we dit graag open. Voor drugs geldt een absolute nultolerantie, zowel voor leden, leiding als fourage. Het gebruik en bezit ervan is volledig verboden op en rond de scoutsterreinen of tijdens eender welke scoutsactiviteit. Voor het gebruik van alcohol hebben we onderstaand reglement opgesteld:

Alcoholreglement:

Vragen over ons alcohol- en drugsbeleid? Stel ze zeker en vast aan de groepsleiding!